The Freshborn Half-Dozen - Cuts Openstaan Time In Half.

Min moster

Posted Sept. 11, 2014, 9:08 p.m. By openstaan Tags: Ekonomi

Min moster jobbar med bokföring i Stockholm och det tycker hon fungerar bra. Visst är et mycket att göra emellanåt men så är det ju med alla jobb. Det gäller att vänja sig bara. Min moster har hand om mina morföräldrars räkningar och så vilket är väldigt bra då dom har börjat bli lite gamla och orkar inte lika mycket som förr. Så det är verkligen bra att hon kan hjälpa dom med den biten. N u när allt sådant sköts via nätet och på så sätt går det så mycket fortare.